levi-xu-dOhJtfXJZfw-unsplash.jpg

הכשרות בנושאים של מיינדפולנס וטיפול גל שלישי בעלות חשיבות רבה לפסיכולוגים חינוכיים שעוסקים בהתערבויות מערכתיות בחינוך ובטיפול פרטני. חשוב שאנו, הפסיכולוגים החינוכיים, נכיר את השפה ונדע להשתמש בה. ההכשרה מחולקת לשלושה נושאים עיקריים:

  1. מיינדפולנס, היכרות ותרגול - נבין מה זה מיינדפולנס ונתרגל. נכיר מושגים חשובים ותיאוריות רלוונטיות (כולל נגיעות בגישות מסורתיות – פסיכולוגיה בודהיסטית).

  2. מיינדפולנס ככלי טיפולי – בחלק זה של ההכשרה נבין את הערך הטיפולי של המיינדפולנס ושל גישות טיפול מבוססות מיינדפולנס. נרחיב למודלים ועקרונות טיפוליים מבוססי קשיבות וחמלה. נכיר את ACT.

  3. מיינדפולנס במערכת החינוך, יישומים לחינוך – קשיבות וחמלה יכולים להיות חלק משפה בית ספרית מיטיבה. ננסה להעמיק בערך השפה במערכות החינוך השונות, באלו תנאים וכיצד ניתן לטפחה, תוצאות מהשטח נכון להיום, ומה יכול להיות חלקנו בתהליך זה.

ניתן לעבור את ההכשרות המתוארות בסעיפים 2 ו – 3 (אחת מהן או שתיהן), רק אחרי ההכשרה המתוארת בסעיף 1 או במצב בו קיים ידע קודם וניסיון של המשתתפים בתחום המיינדפולנס ותרגול מיינדפולנס.

היקף התכנית: גמישה ומשתנה בהתאם לצורך ובהתאם לידע הקיים של המשתתפים.