״Life is not about waiting for the storm to pass, it's about learning to dance in the rain…״

Image by Jayson Hinrichsen

גיל ההתבגרות הוא תקופת מעבר בתהליך הטבעי של צמיחה והתפתחות. בתקופה זו פועלים כוחות של חתירה לאוטונומיה, נפרדות והזדהות עם קבוצת בני הגיל מחד, מול תלות בהורים וצורך בביטחון ובקשר משמעותי עמם מאידך. שינויים פיזיולוגיים, חברתיים ומנטליים יכולים להיות טובים ומרגשים, אך עלולים לאתגר, לעורר קשיים רגשיים או סבל אצל המתבגר וסביבתו. טיפול פסיכולוגי הוא הדרך המתאימה לסייע במצבים בהם ניכרת ירידה ברווחה הנפשית, קשיים רגשיים וקשיי הסתגלות, וכאשר הסביבה הטבעית – הורים, בני משפחה, אחרים משמעותיים, ובית הספר – מתקשה במתן מענה לקשיים אלו.

למי מיועד הטיפול?

הטיפול מיועד לבני נוער הסובלים מלחץ וחרדה (במקרה זה מומלץ טיפול מבוסס מיינדפולנס, ACT), ולבני נוער הנמצאים במצבים של בלבול ואובדן משמעות, דכדוך ודיכאון, מוסחות ואי שקט, קשיי שינה, קשיי הסתגלות, ירידה בתפקוד והימנעויות, מחשבות טורדניות, התנהגויות כפייתיות, קשיים ביצירה ובשמירה על קשרים משמעותיים ומיטיבים עם בני הגיל, הורים ובני משפחה.

סוג הטיפול - טיפול פסיכולוגי או טיפול פסיכולוגי מבוסס מיינדפולנס, מותאם למטופל באופן אישי, בהתאם לצרכים ולרצון המטופל והוריו.

מטרת הטיפול – ״שחרור הנפש מכבליה״. שינוי מנטלי מיטיב להפחתת הסבל המנטלי של המתבגר/ת וסביבתו. פיתוח חוסן נפשי מול אתגרים ושיפור יכולת התמודדות עם משברים.

אורך הטיפול – משתנה. הטיפול יכול להיות קצר או ממושך בתלות הקשיים, רצון המטופל/ת ורצון ההורים.

אופן הטיפול – על פי רב, מפגשים פרטניים אחת לשבוע למשך שעה, מלווים בקשר עם הורים בהתאם לצרכי המתבגר/ת. הקשר עם ההורים נעשה בהסכמה ובתיאום עם המתבגר/ת. למטופלים מאזורים מרוחקים יש אפשרות לטיפול מקוון מרחוק.

סודיות – מובטחת. מידע מתוך הטיפול לא מועבר לאף גורם או ארגון חיצוני (בית ספר, צבא וכו׳).*

שיתוף פעולה עם בית ספר – יש מצבים בהם מומלץ לערב גורמים בבית הספר כדי להוביל לשינויים בסביבה שייטיבו עם המתבגר/ת. שיתוף פעולה כזה יתקיים אך ורק מתוך רצון והסכמה של המתבגר/ת והוריו, ובמצבים בהם שיתוף הפעולה מסתמן כצעד מועיל ומקדם. השיח עם בית הספר והמידע שיועבר יהיו מתואמים מול המטופל והוריו.

 

* במצבים של חשד לאובדנות והתנהגויות סיכון המטפל מחויב בדיווח להורים. במצבי הזנחה והתעללות הורית, המטפל מחויב בדיווח על פי חוק.